Home / Investigations / Review Every Contact Leaves a Trace: Crime Scene Experts Talk About Their Work from Discovery Through Verdict

Review Every Contact Leaves a Trace: Crime Scene Experts Talk About Their Work from Discovery Through Verdict
แม้จะมีสิ่งที่หลายคนเชื่อว่าการรวมเงินกู้นักศึกษาไม่ต้องต้องรอจนกว่าหลังจากที่วิทยาลัย ในความเป็นจริงมีประโยชน์มากมายที่ได้รับการสืบทอดในขณะที่คุณยังมีอยู่ในโรงเรียน รวมเงินให้สินเชื่อผู้เรียนขณะที่อยู่ในพิทยาคารสามารถหดหายหนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มทำในการชำระหนี้ ว่า แต่เป็นเพียงต้นกำเนิดเช่นเดียวกับสิ่งให้แน่ใจว่าการรวมหนี้เงินกู้นักเรียนเรียนจบก่อนที่คุณจะทำงานสำหรับสภาพเฉพาะของคุณ ในกรณีส่วนมาก แต่เป็นฐานทางการเงินที่ดีและก้าวไปข้างหน้า Lightening หนี้ของคุณก่อนที่เขาจะได้รับการจ่ายเงินแม้จะเป็นสวัสดิการที่ดี อันที่จริงมันอาจจะต่างกันในการจ่ายเงินให้กู้ของพวกเขาออกใน 10 ปีหรือ 30 ปีกระบวนการที่จะได้รับการติดในบวกก็คือเมื่อคุณได้รับข้อเสนอของทั้งหมดในอาคารหนึ่ง ในเงินให้กู้ยืมนี้ บริษัท มีการใช้เวลาในทุกหนี้รวมทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อรถยนต์และหนี้อื่น ๆ ที่คุณมี เป็นที่ดึงดูดให้มีทุกสิ่งที่ห่อเป็นเงินกู้หนึ่ง แต่จะเสียความสามารถในการเลื่อนรากเหง้าหรือนักเรียนของเงินให้สินเชื่อ เงินกู้ยืมดังกล่าวจะไม่ได้รับการอภิบาลเป็นเงินกู้นักเรียนกองทุนรวม – วิสัชนาที่มั่นคงที่สุดที่จะ “ฉันจะประทานเงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนทุนเดิมรวมมี เงินทุนรวมเปิดโอกาสให้คุณสระเงินของคุณกับผู้ลงทุนอื่นที่จะควักกระเป๋าหุ้นของความหลากของ หุ้นส่วน มีผู้สั่งการกองทุนรวมที่ดำเนินงานเงินลงทุนในใบถือหุ้นต่างๆ การเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ลดลงการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะแผ่ออกไปซื้อความมากหน้าหลายตาของหุ้นต่อจากนั้นหากหุ้นมีพลังต่ำแล้วคนอื่น ๆ เสียดุลภาค เงินลงทุนประถมในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะปฏิพัทธ์ที่จะแบกภาระรายจ่ายเช่น “โหลด” ซึ่งผู้จัดการกองทุนรวมค่าจับจ่ายสำหรับการบริหารบัญชีของคุณ


Every Contact Leaves a Trace: Crime Scene Experts Talk About Their Work from Discovery Through Verdict Description

Real crime scene investigation is vastly more complicated, arduous, bizarre, and fascinating than TV’s streamlined versions.Most people who work actual investigations will tell you that the science never lies — but people can. They may also contaminate evidence, or not know what to look for in crime scenes that typically are far more chaotic and confusing, whether inside or outside, than on TV.
Forensic experts will tell you that the most important person entering a scene is the very first responding officer – the chain of evidence starts with this officer and holds or breaks according to what gets stepped on, or over, collected or contaminated, looked past, or looked over, from every person who enters or interprets the scene, all the way through the crime lab and trial.And forensic experts will tell you the success of a case can depend on any one expert’s knowledge of quirky things, such as:
“The Rule of the First Victim”: (the first victim of a criminal usually lives near the criminal’s home) Criminals’ snacking habits at the scene”Nature’s Evidence Technicians,” the birds and rodents that hide bits of bone, jewelry, and fabric in their nestsThe botanical evidence found in criminals’ pants cuffs Baseball caps as prime DNA repositoriesThe tales told by the application of physics to falling blood drops.Forensic experts talk about their expertise and their cases here.They also talk about themselves, their reactions to the horrors they witness, and their love of the work.For example, a DNA analyst talks about how she drives her family crazy by buccal-swabbing them all at Thanksgiving dinner.A latent print examiner talks about how he examines cubes of Jell-O at any buffet he goes to for tell-tale prints.A crime scene investigator gives his tips on clearing a scene of cops: he slaps “Bio-hazard” and “Cancer Causing Agent” stickers on his equipment.And an evidence technician talks about how hard it is to go to sleep after processing a scene, re-living what you’ve just witnessed, your mind going a hundred miles an hour.
This is a world that TV crime shows can’t touch.Here are eighty experts – including beat cops, evidence technicians, detectives, forensic anthropologists, blood spatter experts, DNA analysts, latent print examiners, firearms experts, trace analysts, crime lab directors, and prosecution and defense attorneys – speaking in their own words about what they’ve seen and what they’ve learned to journalist Connie Fletcher, who has gotten cops to talk freely in her bestsellers What Cops Know,Pure Cop, and Breaking and Entering. Every Contact Leaves A Trace presents the science, the human drama, and even the black comedy of crime scene investigation.
Let the experts take you into their world. This is their book – their words, their knowledge, their stories.Through it all, one Sherlock Holmesian premise unites what they do and what it does to them: Every contact leaves a trace.

Product Tag Every Contact Leaves a Trace: Crime Scene Experts Talk About Their Work from Discovery Through Verdict: Every Contact Leaves a Trace: Crime Scene Experts Talk About Their Work from Discovery Through Verdict,แนะนำ , รีวิว , Every Contact Leaves a Trace: Crime Scene Experts Talk About Their Work from Discovery Through Verdict

About Author: