Home / Investigations / เรื่อง ONLINE INVESTIGATIONS: Skype

เรื่อง ONLINE INVESTIGATIONS: Skype
การรวมเงินยืมของนักเรียนคือการบวกของเงินให้สินเชื่อนักศึกษาหลายคนและจะทำเพื่อออมเงินในค่าตอบแทนและเพื่อสวัสดิภาพของการชะล้างเงินแทนในหลาย ๆ มีมากมายของสิ่งที่คุณควรรู้แจ้งเห็นจริงเกี่ยวกับการควบรวมกิจการเงินกู้นักเรียนมีและเว็บไซต์นี้จะให้ประกาศที่คุณอยากในการตัดสินใจเช่นเดียวกับสิ่งให้แน่ใจว่าการรวมหนี้เงินกู้นักเรียนจบก่อนที่คุณจะเข้าทำงานสำหรับสภาวการณ์เฉพาะของคุณ ในกรณีจำนวนมาก แต่เป็นฐานทางการเงินที่ดีและก้าวไปหน้า Lightening หนี้ของคุณก่อนที่เขาจะได้การจ่ายเงินแม้จะเป็นผลดีที่ดี ความจริงมันอาจจะเคลื่อนคลาดกันในการจ่ายเงินให้กู้ของพวกเขาออกใน 10 ปีหรือ 30 ปีรู้ว่าสิ่งที่คุณหาได้เมื่อมันมาถึงเงินตราให้สินเชื่อรวม มันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะคุ้นเคยกับสิ่งที่พวกเขาจะได้มาสิทธิตามพระราชบัญญัติการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา มีข้อดีบางสิ่งบางอย่างสำหรับนักศึกษาเงินกู้ของรัฐบาลกลางและรวมมัน โปรดประสีประสาว่าผู้ให้กู้จำนวนมากมีข้อดีที่การควบรวมกิจการเยี่ยมเหล่านี้ที่จะให้ไป พวกเขาเป็นในความจริงมีที่จะทำ ชี้ขาดบางส่วนที่พบออกจะตายตั๋วเงินฝาก – หากคุณปรารถนาที่จะมันส์ตำแหน่งที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินของคุณแล้วคุณเชี่ยวชาญลงทุนเงินของคุณในตั๋วเงินออม เงินที่จะต้องมีการลงเงินในห้วงเวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ตำแหน่งดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างเห็นกระจ่าง ซีดีการลงทุนมีความเสี่ยงต่ำและนักลงทุนจะต้องไหว้วานขั้นต่ำ $ 500 เพื่อเปิดรับรองบัญชีเงินฝาก นักลงทุนจะถูกแก้ไขถ้าพวกเขาเบิกเงินก่อนสิ้นล็อคในงวด


ONLINE INVESTIGATIONS: Skype Description

Are you getting all the communications records in a criminal investigation?It is estimated that one-third of all international calls are made using Skype.  Many law enforcement officers and analysts are completely missing them. For investigators, narcotics officers, and intelligence analysts this one of a kind guide provides law enforcement officers with all of the tools needed to successfully investigate cases involving Skype.   Written in a non-technical, easy to understand format, ONLINE INVESTIGATIONS: Skype offers actionable techniques, tactics, and tools that can be implemented immediately. Investigative techniques are covered step-by-step including identification of Skype accounts, evidence preservation techniques, forensic options and sample downloadable search warrant template language.  Topics include:

  • Why You May Be Missing Skype Calls
  • What Information Skype Collects and Retains-Identifying Information, Internet Protocol (IP) Addresses, Financial Information, Contacts, Instant Messages, Voicemail Messages, and Video Messages, Location Information, and Social Media/Linked Accounts.
  • Recovering Skype Messages and Log Files-Manual Searches, Preserving Skype Database Files, and A Free Automated Skype Recovery Tool
  • Investigating SWATting Incidents Involving Skype
  • The Legal Process-The Mutual Legal Assistance Treaty, Preservation Letters, and Search Warrants
  • BONUS:  Readers are able to download a free search warrant template and sample preservation letter

“We knew we were missing information in the call detail records from the cellular service provider.  There were big gaps in the records and we knew he was calling internationally.  We didn’t even think about Skype.  By looking at Skype we were able to identify other pertinent contacts and tie our investigation into a larger Federal law enforcement case.  If we hadn’t used the techniques in this book we never would have seen the larger picture.” -Intelligence Analyst, San Francisco“I used the information in this book to serve Skype with a search warrant and got text messages and videos.  That information was critical evidence in a large scale narcotics distribution investigation.”-Narcotics Officer, Sacramento CountyDon’t miss out on the wealth of information Skype collects.  Get ONLINE INVESTIGATIONS: Skype today.

Product Tag ONLINE INVESTIGATIONS: Skype: ONLINE INVESTIGATIONS: Skype,เรื่อง , รีวิว , ONLINE INVESTIGATIONS: Skype

About Author: