Home / Investigations / เรื่อง Introduction to Investigations

เรื่อง Introduction to Investigations
กล่องพระราชหัตถเลขาของคุณอาจจะเต็มไปด้วยปริมาณมากของอีเมลจาก บริษัท ต่าง ๆ ที่ชี้แจงของซื้อของขายที่สามารถช่วยให้คุณได้รับหลายพันดอลลาร์ในช่วงอันสั้น คุณลังเลใจว่าถ้าคุณเก่งเชื่อว่าอีเมลเหล่านี้และคุณใคร่ได้ที่จะประจักษ์แจ้งจริงๆ แล้วเพราะว่าเครื่องอุปกรณ์รายได้ออนไลน์และแผนการกองทุนรวม – คำเฉลยที่ปึกแผ่นที่สุดที่จะ “ฉันจะเลี้ยงดูเงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนทุนทรัพย์รวมมี ทุนเดิมรวมเปิดทางให้คุณสระว่ายน้ำเงินของคุณกับนักลงทุนอื่นที่จะจับจ่ายใช้สอยหุ้นของความหลากของ หุ้นส่วน มีผู้สั่งการกองทุนรวมที่รับมือเงินลงทุนในใบหุ้นต่างๆ ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่แย่การลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะเล็กน้อยไปซื้อความนานาประการของหุ้นต่อจากนั้นหากหุ้นมีความสามารถต่ำแล้วคนอื่น ๆ สูญเสียความเสมอกัน เงินลงทุนเบื้องต้นในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะเอาใจใส่ที่จะแบกรับโสหุ้ยเช่น “โหลด” ซึ่งผู้สั่งการกองทุนรวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการโพยของคุณ


Introduction to Investigations Description

INTRODUCTION TO INVESTIGATIONS, Second Edition is a basic introductory text for college students who are interested in learning who investigators are, what they do, and how they do it. Dempsey has designed a text that gives students a general overview of investigations so they can understand why and how investigations are conducted. This text also introduces students to what types of jobs are available in the investigating industry and what skills are needed to obtain these jobs.

Product Tag Introduction to Investigations: Introduction to Investigations,Reviews , เรื่อง , Introduction to Investigations

About Author: