Home / Investigations / เรื่อง Handwriting Identification: Facts and Fundamentals

เรื่อง Handwriting Identification: Facts and Fundamentals
ใบถือหุ้น – นี่คือมาตาของเงินออกทุนทุกสิ่งในตอนที่คุณลงทุนเงินของคุณเหตุด้วยหุ้นที่มีการเสี่ยงสูงที่ผิดแผกแตกต่างกันตามค่าของหุ้นในตลาดหุ้น ไม่มีการการันตีว่าคุณจะหาได้เงินกลับของคุณไม่เป็น แต่ยังมีช่องในการจัดหามาผลได้มากถ้าหุ้นดำเนินการซ้อน การลงทุนในหุ้นก็คือคุณจะเป็นผู้ถือหุ้นใน กงสี และ ups และดาวน์ในการปฏิบัติการหุ้นโดยตรงจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อการลงทุนของคุณ เพราะฉะนี้หากคุณจริงๆขวายขวนในการตอบปัญหาที่ว่า “ฉันจะถวายเงินกับเงิน” แล้วคุณจะต้องวางพนันของคุณในใบถือหุ้นที่จะทำให้มันมีขนาดมหา

Handwriting Identification: Facts and Fundamentals Description

“Forensic document examination is the study of physical evidence and physical evidence cannot lie. Only its interpretation can err. Only the failure to find it, or to hear its true testimony can deprive it of its value.”
– Roy Huber, author

A definitive review of handwriting identification, this book presents, in a general manner, how to approach document examination and then, in particular,how to apply handwriting identificationto the document. Types of handwriting are discussed in detail.

For the first time in the field of questioned document examination, Handwriting Identification: Facts and Fundamentals consolidates the pertinent information from published and unpublished sources respecting writing, that is essential to the expansion of a practitioner’s general knowledge of handwriting identification and to the proper education of novices. Written in a question and answer format, the book suggests some of the questions that one might ask of an examiner and provides the answers that knowledgeable and competent examiners should be expected to give.

This book is a valuable addition to law libraries and to every practicing document examiner, as well as every lawyer handling cases in which the authenticity of handwriting might be disputed.ลังหนังสือของคุณอาจจะเต็มไปด้วยปริมาณมากของอีเมลจาก กองกลาง ต่าง ๆ ที่ชี้แจงผลผลิตที่สามารถกรุณาให้คุณได้หลายพันดอลลาร์ในเวลาอันสั้น คุณไม่มั่นใจว่าถ้าคุณเป็นได้เชื่อว่าอีเมลเหล่านี้และคุณโลภที่จะตระหนักจริงๆ แล้วเพราะด้วยเครื่องใช้ไม้สอยเงินรายได้ออนไลน์และกระบวนการ


Tag Handwriting Identification: Facts and Fundamentals: Handwriting Identification: Facts and Fundamentals,Review , แนะนำ , Handwriting Identification: Facts and Fundamentals

About Author: